Sách dịch thuật

Trở về
Điều dưỡng nhi khoa cơ bản
  • Điều dưỡng nhi khoa cơ bản
  • Tác giả: PGS.TS. Lê Thanh Hải (chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Y học - 2017
  • Chuyên ngành:Điều dưỡng
  • Từ khóa:Điều dưỡng nhi khoa
  • Tóm tắt: Cung cấp một cách có hệ thống kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe trẻ em; nội dung chính xác; các bước của quy trình kỹ thuật ngắn gọn, kèm theo có mô tả cụ thể các thao tác cần thực hiện, ý nghĩa của từng thao tác và tiêu chuẩn phải đạt; đồng thời cũng đề cập đến nguy cơ tai biến và cách xử trí, phòng ngừa để điều dưỡng dễ thực hiện và có kế hoạch theo dõi, chăm sóc đảm bảo nhi khoa