Thông tin liên hệ

Trung tâm Học Liệu - Đại học Duy Tân - TP. Đà nẵng

Số điện thoại: 0905723278
 
Văn Phòng : Trung tâm Học liệu Đại Học Duy Tân - Tp.Đà Nẵng P.808
 
Địa chỉ : K7/25 Quang Trung - Q.Hải Châu - Tp.Đà Nắng
 
Website: http://lrc.duytan.edu.vn