Nhân sự

Hành chính lưu trữ
Trịnh Sử Trường Thi

Trịnh Sử Trường Thi Trình độ: ThS Chức vụ: Giám Đốc Email:

Nguyễn Thành Chung Trình độ: Chức vụ: Email:

Phạm Thị Hồng

Phạm Thị Hồng Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Chuyên viên Email:

Nguyễn Lan Tin Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Chuyên viên Email:

Hiệu đính
Đặng Thị Yến Ngọc

Đặng Thị Yến Ngọc Trình độ: Thạc sĩ Chức vụ: Chuyên viên Email:

Võ Thanh Quyên

Võ Thanh Quyên Trình độ: Thạc sỹ Chức vụ: Chuyên viên Email:

Phan Quốc Bảo

Phan Quốc Bảo Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Chuyên viên Email:

Dịch thuật
Nguyễn Thị Mỹ Dung

Nguyễn Thị Mỹ Dung Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Chuyên viên Email:

Hoàng Thị Thúy Hằng

Hoàng Thị Thúy Hằng Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Chuyên viên Email:

Thái Minh Trí Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Chuyên viên Email: