Sách dịch thuật

Trở về
Ngũ Hành Sơn : vùng lịch sử, văn hóa tâm linh
 • Ngũ Hành Sơn : vùng lịch sử, văn hóa tâm linh
 • Tác giả: Lê Hoàng Vinh, Lê Anh Dũng
 • Nhà xuất bản: Văn học - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2011
 • Chuyên ngành:Du Lịch
 • Loại tài liệu: Sách Tham Khảo
 • Kích cỡ:21 cm
 • Chương trang:579 tr.
 • Đơn giá:0
 • Tổng sách:1
 • Từ khóa:Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, lịch sử, văn hóa
 • Chủ đề: Du lịch , Ngũ Hành Sơn
 • Tóm tắt: Sách gồm 120 tác phẩm văn, thơ, tranh ảnh nghệ thuật, tư liệu về Ngũ Hành Sơn.