Sách dịch thuật

Trở về
Numerical simulation of Submicron semiconductor devices
  • Numerical simulation of Submicron semiconductor devices
  • Tác giả: Kazutaka Tomizawa
  • Nhà xuất bản: Artech House - USA
  • Năm xuất bản: 1993
  • Chuyên ngành:Điện tử - Viễn Thông
Sách cùng Chuyên ngành