Sách dịch thuật

Trở về
Tin học đại cương nâng cao
  • Tin học đại cương nâng cao
  • Tác giả: Hoàng Kiếm; Đỗ Văn Nhơn, Lê Hoai Bắc...
  • Nhà xuất bản: Giáo dục - Hà Nội
  • Năm xuất bản: 1998
  • Chuyên ngành:Công Nghệ Thông Tin
  • Từ khóa:Tin học đai cương
  • Chủ đề: Tin học
  • Tóm tắt: Cuốn sách trình bày về bộ nhớ máy tính, bộ xử lý, mô phỏng một máy tính, hệ điều hành, thuật toán và thuật giải, giải quyết bài toán bằng máy tính, ngôn ngữ Pascal và đại cương về ngôn ngữ Java.
Sách cùng Chuyên ngành
Sách cùng Chủ đề