Thông báo

Tổng hợp Link các hướng dẫn xây dựng quy trình về Hồ sơ môn học

08/05/2021

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện tiếp nhận HSMH, chấm điểm thi đua hàng tháng,... được thuận lợi và dễ dàng hơn. Trung tâm đã xây dựng các quy trình về HSMH.

Chi tiết theo file đính kèm sau: